نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور از تلفیق شیشه های سکریت و لمینیت به رنگ های روشن ، دودی ، نقره ای و  اجزای نرده آلومینیوم مانند پایه های و دستگیره ها ساخته می شود. نرده آلومینیوم شیشه خور به دلیل مقاومت و دوام بالا در برابر رطوبت و تغییر رنگ مناسب استفاده در مناطق آب و هوای مرطوب است زیرا دیگر نیاز به رنگ آمیزی مداوم ندارد و می تواند برای مدت زمان طولانی شکل اولیه خود را حفظ کند.

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور

نرده آلومینیومی شیشه خور